Kontingent

Kontingent

Kontingent opkræves via PBS.

  1. Medlemskontingent

Alle medlemmer under 24 betaler som udgangspunkt alm. medlemskontingent. Pt. kr. 250 pr kvartal

 

  1. Lederkontingent

Aktive ledere i børneafdelinger, d.v.s personer der har skrevet ledererklæring og indgår i afviklingen af de ugentlige børnemøder er ledere. Disse registreres som afdelingsledere, assistenter m.m. i Blåt Medlem.

Dertil kommer 1 leder fra hver klan, valgt blandt klanens medlemmer.

Dertil 1 til 2 Gruppeledere, valgt blandt lederne på rådsmødet.

Disse medlemmer betaler lederkontingent. Pt. kr. 75 pr. år, jvf korpset love §5 stk 4

 

  1. Passivt kontingent

Medlemmer under 24 år der for en kortere periode bor uden for storkøbenhavn i forbindelse med efterskole, værnepligt m.m. og derfor ikke kan deltage i de ugentlige møder kan ansøge om at komme på passivt kontingent i perioden. Dette skal ske INDEN perioden starter. Passivt kontingent er det halve af alm. medlemskontingent.

 

  1. Old boys kontingent

Medlemmer af klanerne, der er fyldt 24 år, og IKKE indgår som leder, jf. pkt 2, betaler Old Boys kontingent. Det forventes at disse medlemmer deltager aktivt i hyttevedligeholdelsen. Gruppen yder ikke tilskud til klanaktiviteter for medlemmer fyldt 24 år. Old boys kontingentet er det halve af alm. Kontingent. Dette vil dække gruppens udgifter til Korps og divisionskontingent for disse medlemmer.

 

 

Deltagerbetaling på ture

Alle betaler som udgangspunkt den almindelige deltagerpris, medmindre de udfylder en lederfunktion på turen, og tager aktivt del i afviklingen af arrangementet. Lederprisen er som udgangspunkt kr. 0, dette gælder også divisionsture, men ikke sommerlejre. På sommerlejre er lederprisen pr definition det halve af den ordinære deltagerpris. Dette ud fra betragtningen af at ledere også ville have spist hjemme m.m. samt at det ville være en voldsom økonomisk belastning for gruppen.

På rene klanture betaler alle deltagerbetaling uanset lederfunktion m.m.

 

 Vedtaget på Grupeprådsmødet d. 26. februar 2012