Shelterne på Kongelundsfortet

Shelterne på Kongelundsfortet

Mikkel Skov gruppe (DDS Drenge) og Dragør Trop (DDS Piger) fra Dragør, byggede i 1999 to sheltere på Kongelundsfortet. De to grupper fusionerede i 2013 under navnet Blushøjspejderne.

Shelterne er opført i 90 graders vinkel til hinanden, med et hævet bålsted i midten.

Afhængig af alder/størrelse, kan man overnatte 15-25 personer.

Fortet er offentligt tilgængeligt i dagtimerne (ca. kl. 08.00-20.00). Der er automatisk tidsstyret lås på indgangslågen. Udenfor åbningstid kan man komme ud, men ikke ind på fortet.

Fortet består af flere forskellige faciliteter, hvoraf shelterne kun udgør en mindre del.

Ved indgangen til fortet er der en i 2012 nyopført toiletbygning med to toiletter. Disse er åben i døgndrift. Der findes også en udendørs vandhane for enden af portnerhuset. Vandet i denne hane lukkes i de kolde måneder. Om sommerener den som regel åben.

I 2013 fik Dragør Ungdomsskole opført en bålpavillion, der kan huse ca. 30 mennesker omkring et bål.

Shelterne er ejet af Blushøjspejderne i Dragør, og da vi derfor har selvstændig råderet over dem, administrerer vi også udlånet. Det gøres via mail på shelter [at] mikkelskov [dot] dk. Det noteres i kalenderen på http://blushoejspejderne.dk/kalender om shelterne er i brug, så du kan altid se om en weekend skulle være optaget.

Aftalen med Dragør Kommune tillader desværre kun udlån til børn og unge fra Dragør, samt vores spejder-samarbejdsgrupper. Alle andre henvises til de fine sheltere på Vestamager:

http://udinaturen.dk/facilitet/viben/2522 

http://udinaturen.dk/facilitet/%C3%85len/2523 (knap så stor)

http://udinaturen.dk/facilitet/Bekkasinen-shelter-ved-Otteh%C3%B8jvej/18709

 

Kongelundsfortet som helhed, står Dragør Kommune for udlån af.

Det anbefales at tage kontakt til Dragør Kommune, for at forhøre om større arrangementer på fortet, og eks. selv ønsker at låne bålpavillionen.

Desværre er deres kontaktside ikke længere tilgængelig (sandsynligvis fjernet permanent), så det anbefales at forsøge via Kongelundsfortets Facebook side: https://www.facebook.com/kongelundsfortet/

 

Aktiviteter:

Kongelunden starter lige på den anden side af Kalvebodvej.

I 2012 kom Kongelunden med i det danmarksomspændende findveji.dk projekt - og AMager OrienteringsKlub har lagt kort og andet materiale til rådighed på deres hjemmeside: http://amagerok.dk/find-vej-i

 

Kongelundsfortets historie i korte træk:

Nedenstående er sakset fra www.teamfreelance.dk, der var en team-building virksomhed, der i årene 2000-2007 holdt til på fortet, og udbygget med oplysninger efter 1998.

 

Nedenstående oplysninger og billeder er alle hentet fra bøgerne:

"Befæstningsanlæg i Dragør Kommune" af Erik Housted, 1980, ISBN 87-981068-0-5

"Kystartilleriforeningen gennem 75 år" udgivet af Kystartilleriforeningen, 1984, ISBN 87-981623-0-6.

ÅRSTAL

BEGIVENHED

1902

Forsvarskommissionen af 1902 når til nogenlunde enighed om en udbygning af søbefæstningen for at hindre "at København ved trussel om bombardement fra søen skal kunne tvinges til underkastelse". Kommissionen forslog flg. værker anlagt:

  • Nyt stort fort på Saltholm Flak til støtte for Middelgrunds Fort.
  • Nyt større kystbatteri ved Dragør.
  • Batterier på Saltholmen og ved Kongelunden.
  • Mindre værk ved Raagaard.
  • Forberedelse af en feltbefæstet stilling tværs over Amager syd for Tømmerup.

1909

Anlægget af Kongelunds Batteri vedtages ved Forsvarsloven af 1909.

1914-16

Arbejdet påbegyndes ved 1. Verdenskrigs udbrud og forceres til fuldførelse.

Arbejdet udføres af firmaet Schiødt & Rasmussen og foregik ved at man lagde en bro ind fra kysten, så et større skib kunne gå ind med materialer, som blev transporteret i tipvogne.

Primære armering var 4 stk. 28,5cm stålhaubitser (skyder i krum bane).

1916

Batteriet kan hejse kommando i januar.

1932

Kystbefæstningen overgår til Marinen (Søværnet) og omdøbes til Kystdefensionen.

1934

Det besluttes at omarmere og ombygge Kongelunds Batteri.

1938

De nødvendige midler (kr. 250.000,-) skaffes endelig til veje og fortet ombygges og ny hovedarmering bliver 4 stk. 15cm panserkanoner (skyder i flad linie og kan derfor bruges til direkte skydning) fra det i 1934 ophuggede kystforsvarsskib Herluf Trolle. Omaffuteret i kystskytsaffutager fik de en skudvidde på 16.500m. med 3 skud/min.

Der opføres 2 nye fløjbriske (platform til kanon), så afstanden mellem kanonerne bliver større.

I fortkernen indbygges der ildledercentral, kommandocentral samt 2 beredskabs- og ammunitionsrum.

Ovenpå sprængtraversen opføres der en ildleder- og afstandsmålerstation dækket med en 22mm stålplade

Fortet udbygges med bl.a. ekstra mandskabsbarak, sanitetsbygning m. kedelrum, baderum m.v. og kasernebygningen blev moderniseret med bl.a. centralvarme.

Ombygningen udførtes af Monberg & Thorsen.

1939

Batterietet tages atter i brug den 29/9 og omdøbes til Kongelunds Fort.

1943

Fortet besættes af tyskerne den 29/8. Inden da var bl.a. de 4 panserkanoner fjernet og flytter op på Gniben på Sjællands Odde.

1945

Danmark befries 5/5 og fortet går atter under dansk kommando og armeres med 4 stk. 150mm kanoner samt 12 stk. 40mm Anti-Luftskyts-Kanoner i dobbeltaffutager. Sidstnævnte modtaget som våbenhjælp fra USA.

1957

Fortet nedlægges grundet besparelser.

1959

Fortet hejser igen kommando den 28/7. Denne gang atter henført til Hæren.

Fortet laves om til radarstation for Nike raketterne.

Fortet huser nu Sjællandske Luftværnsregiments 10. Luftværnsafdelings 2. Batteri, der var formeret som raketenhed tidligere samme år.

Fortets armering nedtages og der gennemføres en række konstruktionsændringer, bl.a. bygges der 2 ramper oven på fortkernen så denne dækkes, og der bygges et tårn på den østlige briske. Ramper og tårn bruges til radarer for Nike batterierne.

1959-61

Der opføres et nyt stort belægningsområde nordøst for fortet på den anden side af Kalvebodvej, til indkvertering for personellet der arbejdede på afskydningsområdet for Nike batterierne nordvest for fortet.

(Senere benævnt som Flyvestation Kongelunden og nu asylcenter for Dansk Røde Kors).

1962

Den 2/7 overføres alle raketenheder til Flyvevåbnet og fortet skifter nu værn for 3. og sidste gang.

2. Batteri omdøbes til Flyverdetachement 532 (senere benævnt som Eskadrille 532).

1977

Landets 4 Nike-raketeskadriller nedlægges, herunder Eskadrille 532 på fortet.

1982

Kongelunds Fort nedlægges og lukkes.

1996

Fortet overdrages til Dragør Kommune, der foretager en større oprydning så fortet kan anvendes af offentligheden.

Fortet fredes.

 1996

 Dragør Kommune opfordrer foreninger i Dragør til at komme med forslag til fremtidig brug af fortet. Mikkel Skov Gruppe og Dragør Trop forhandler om opførelse af sheltere. 

1999

Tilladelse til et vinkelshelter med bålsted og gangbro over voldgraven gives, og Opførelsen begynder. Lærkestammer fra Kongelunden danner fundament for shelterne i det syd-østlige hjørne.

Byggeriet standses efter kun 2 arbejdsdage efter indsigelse fra fredningsmyndighederne, der mener at fredningsbestemmelserne er overtrådt ved opførelse i "krydslinjer".

2001

Fredningsmyndighederne giver dispentation til opførelse af shelterne i det nord-vestlige hjørne, hvor der tidligere har ligget en træbarak. Dispentationen går på "genopførelse" af denne barak. Shelterne flyttes og færdigbygges på den nuværende position. Samtidig opgives tanken om en gangbro indtil videre.